Honour your body workshop .

Tijdens deze workshop gaan we dieper in op het eren en luisteren naar je eigen lichaam wijsheid. In dit weekend gaan we actief aan de slag met healing Qi Gong, meditatie vormen, Somatic Experience en expressie

Prijs 125,00 €

ps. deelnemers met minder budget geven we ook de gelegenheid om deel te nemen, bereik ons dan over de mogelijkheden.

Aanvang:
17 July 2022 10:00
Einde:
3 April 2022 17:00
Locatie:
The Embodiment House , Zdnonov Czech Rebublik